Eald NorenAdiht

RihtstefnAdiht

IPA://

Nama NāhwæðerAdiht

Cāsus Ānfeald-uncūþ Ānfeald-cūþ Manigfeald-uncūþ Manigfeald-cūþ
Nemniendlic auga augat augu augun
Āgniendlic auga augans augna augnanna
Forgifendlic auga auganu augum augunum
Wrēgendlic auga augat augu augun

auga

  1. auga, se bodigdǣl mid þȳ man siehþ

FrumaAdiht

WendungaAdiht